Τηλ. Επικ. : 210 28 41 120

Γιάννης Κουλούρης & Υιός

Αποτελεσματικές Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου.

Οι Υπηρεσίες Μας

Οι υπηρεσίες μας είναι άρτια προσαρμοσμένες στην διασφάλιση των συμφερόντων σας. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, λειτουργώντας πάντα με υπευθυνότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Μπορείτε να εμπιστευτείτε το λογιστικό γραφείο μας, για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, από την τακτοποίηση της φορολογικής σας δήλωσης έως και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων φοροτεχνικών λύσεων ή την διαμεσολάβηση μας για διευθέτηση οικονομικών/εργατικών θεμάτων και επίλυση αντιδικιών. Η πολύχρονη εμπειρία μας εγγυάται την πλήρη κάλυψη κάθε σας ανάγκης.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας. Επίσης μπορούμε να  σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και  σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου με στόχο την εξυγίανση της από παλαιότερες οικονομικές εκκρεμότητες.

Νομικά Πρόσωπα

 • Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού-εξωτερικού ελέγχου (τακτικού-έκτακτου).
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης.
 • Υποβολή προσωρινών και οριστικής ΦΜΥ.
 • Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ηλεκτρονικά.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών.
 • Μετατροπές-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις εταιρειών.
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών.
 • Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων.
 • Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης.
 • Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ, προγράμματα και VOUCHER.
 • Υποβολή δήλωσης φόρου, εισοδήματος.
 • Διαγνωστικός έλεγχος για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση.
 • Μελέτες βιωσιμότητας.
 • Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Φυσικά Πρόσωπα

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9.
 • Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9.
 • Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος.
 • Υποβολή αίτησης θέρμανσης.
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας.
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας.
 • Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών.
 • Διεκπαιρέωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς (ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας, Δήμους, Νομαρχίες, Τράπεζες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, Πρωτοδικείο, ΥΠΕΕ κ.ο.κ.).
 • Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους.
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανανέωση κεφαλαίου.
 • Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φροντίζουμε για την έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις. Η πολύχρονη εμπειρία μας αποτελεί εχέγγυο για την άμεση και υπεύθυνη επίλυση των εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.
 • Εκπεστέες δαπάνες.
 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
 • Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ.
 • Δηλώσεις Νομικών Προσώπων.
 • Εξωδικαστικός συμβιβασμός & ρύθμιση οφειλών.
 • Παροχή φορολογικών συμβούλων σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.

Εργατικά Θέματα

Φροντίζουμε για την έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις. Η πολύχρονη εμπειρία μας αποτελεί εχέγγυο για την άμεση και υπεύθυνη επίλυση των εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα.
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
 • Συμβουλές για εργασιακά θέματα, απολύσεις, αποζημιώσεις.
 • Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ.
 • Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ.
 • Συμβουλές για εκπροσώπηση σε εργατικές διαφόρες σε ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας.
 • Διενέργεια συνεντεύξεων για επιλόγη προσωπικού για λογαριασμό της επιχείρησης και επιμόρφωση των εργαζομένων.
 • Αντιμετώπιση εργατικών ελέγχων.

Επικοινωνία

Πλαπούτα 81, Ηράκλειο Αττικής

210 28 41 120

694 24 05 040

ioan.koulouris@yahoo.gr

Close Menu